Jak rozwiązać różne sprawy

Jak uzyskać poradę prawnę

Prawo cywilne dotyczy każdego z nas. Mamy z nim styczność niemal codziennie. Wszak co dzień zawieramy ważne umowy kupna –
sprzedaży.

Kiedy? W trakcie codziennych zakupów. Istotną umowę zawieramy wręcz wówczas, kiedy kupujemy bułki na śniadanie.

Naszą sytuację rodzinną także kształtuje prawo. Ono definiuje stosunki wśród krewnymi.Bywa, że potrzebujemy pomocy specjalisty ponieważ chcemy rozwiązać nasze małżeństwo poprzez rozwód.

Oczywiście bywa, że rozwód następuje szybko. Na jednej rozprawie, za porozumieniem stron, niemniej jednak najczęściej dochodzi do kilku, a wręcz kilkunastu rozpraw. W takich wypadkach przydaje się porada kompetentnego prawnika,który pomoże nam uporać się z tą stresującą sytuacją. Podział majątku to odrębne postępowanie. Dlaczego? Ponieważ w trakcie rozwodu małżonkowie potrafią zażarcie bronić swoich racji. Gdyby podział majątku warunkował pozyskanie rozwodu, to wiele par nie mogłoby uzyskać rozwodu.

Spadki

Pomoc prawnika przydaje się w momencie, gdy otrzymujemy spadek. Polskie prawo spadkowe jest dość przejrzyste. Dziedziczyć możemy na mocy przepisów zawartych w Kodeksie Cywilnym bądź na mocy testamentu sporządzonego przez osobę zmarłą.

Jeśli zmarła osoba nie pozostawiła ważnego testamentu to jego majątek najczęściej dziedziczą jego najbliżsi, najczęściej są to współmałżonek i dzieci. Jak to wygląda w praktyce? Małżonek zmarłej osoby dziedziczy połowę jej majątku. Dzieci dziedziczą drugą połowę majątku w równych częściach. O ile zmarły miał żonę i dwoje dzieci, to połowę majątku dziedziczy żona, a właściwie każde z dzieci równo 1/4 majątku zmarłego rodzica.

Źródło: odszkodowania komunikacyjne Kraków.

Reklamy