Pomoc radcy prawnego

Porady prawne

Rozwód z orzeczeniem o winie daje prawo małżonkowi pokrzywdzonemu prawo do alimentów, nawet jeżeli została zawarta intercyza przed ślubem. Orzeczenie o wyłącznej winie jednego z małżonków nastąpi jeżeli już:

– była stosowana przemoc fizyczna i/ albo psychiczna,

– małżonek dopuścił się zdrady,

– był uzależniony od alkoholu, narkotyków, czy hazardu,

– małżonek dopuścił się innej niegodziwości.

Alimenty mogą być przyznane na 5 lat, a następnie przedłużone na okres następny.

Pozew rozwodowy

Pozew rozwodowy jest pismem procesowym, w którym powinno się z uwagą opisać przyczyny rozpadu związku małżeńskiego i przywołać odpowiednie dowody. Im bardziej dokładny pozew, tym większa szansa na wyrok z orzeczeniem o winie , a ponadto na krótsze postępowanie sądowe. W takiej okoliczności świetnie skorzystać z pomocy specjalistycznego przedstawiciela. Prawnik na pewno dużo lepiej napisze pozew i będzie na każdej sprawie rozwodowej. Wraz z wniesieniem pozwu trzeba wpłacić 600 złotych, albo poprosić o zwolnienie z kosztów sądowych z powodu trudnej sytuacji finansowej.

Oprócz spraw dotyczących rozpadu związku małżeńskiego, podczas rozprawy Sąd zadecyduje opiece nad dziećmi, miejscem ich zamieszkania , a ponadto o wysokości alimentów na nieletnie dzieci. Wysokość alimentów uzależniona jest od potrzeb dziecka i sposobów zarobkowych rodziców. Rozwód nie powinien negatywnie wpłynąć na sytuację dziecka. Co do zasady rodzice powinni po połowie łożyć na utrzymanie dzieci. Natomiast w szczególnych przypadkach Sąd może kosztami utrzymania dzieci obciążyć rodziców w nierównych częściach.

Dodatkowe informacje: adwokat Piła.

Reklamy